Aanmelden lid

Aanmelden lid


Ook VV Oudehaske kan niet zonder vrijwilligers. Onze vrijwilligers maken het mogelijk dat elk lid elke week weer kan trainen en wedstrijden kan spelen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Voor iedereen is er wel iets om te doen. Dit hoeft niet een structurele taak te zijn, ook incidenteel zijn er leuke vrijwilligerstaken

VV Oudehaske vindt de privacy van haar leden erg belangrijk. Vanwege de AVG heeft VV Oudehaske een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij verwerken. Welke gegevens wij bewaren. Hoe lang we dit doen en hoe wij omgaan met foto’s. Je vindt de privacyverklaring HIER.


Je hebt altijd het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur dit verzoek naar: secretaris@vvoudehaske.nl


Ik verklaar hierbij dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga:

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO


De inning van de contributie gebeurt halfjaarlijks via automatische incasso. Voor jeugdleden dienen de ouders/verzorgers akkoord te geven voor deze machtiging. De machtiging is geldig tot een schriftelijke opzegging.


Ik machtig hierbij Voetbalvereniging Oudehaske voor de inning van de contributie via automatische incasso:

Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk of middels het formulier op de website plaats te vinden vóór resp. 1 juni of 1 januari van het lopende seizoen. Opzegging na genoemde data betekent alsnog betaling voor de komende contributieperiode (= half jaar).


De incassomachtiging wordt automatisch beëindigd.

Bij verzending gaat u akkoord met de inning van de contributie via automatische incasso* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!