Cookie beleid vv Oudehaske

De website van vv Oudehaske is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Agressieprotocol

AGRESSIEPROTOCOL

 

Inleiding

VV Oudehaske wil haar leden, vrijwilligers en bezoekers de gelegenheid bieden om in een sportieve, prettige én veilige omgeving te voetballen en/of te supporten. Agressie en geweld horen daar niet bij. Toch kunnen er incidenten plaatsvinden. Met dit protocol wil VV Oudehaske duidelijke afspraken maken wat te doen bij incidenten van agressie en geweld.

 

Wat verstaat VV Oudehaske onder agressie en geweld?

Iedere gewelddadige, intimiderende, seksistische en/of discriminerende uitlating of gedraging naar personen of goederen en elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder vallen bijvoorbeeld schelden, aannemen van een dreigende houding, bedreigingen uiten, schoppen, slaan, belemmeren van de doorgang, bedreiging met een scherp voorwerp, verwonden, spugen, vernielen van materiaal etc.

 

Wanneer is dit agressieprotocol van toepassing?

Dit protocol is van toepassing bij agressie en geweld op het terrein van VV Oudehaske. Daarmee is dit protocol van kracht op de velden, langs de lijn, in de kleedkamer,  in de kantine of op de parkeerplaats.

 

Op wie is dit protocol van toepassing?

Dit protocol is van toepassing op alle leden van VV Oudehaske, haar vrijwilligers en/of medewerkers en haar bezoekers.

 

Uitgangspunten

 1. Agressie en geweld worden niet geaccepteerd.
 2. Incidenten worden gemeld aan het (jeugd)bestuur, ernstige incidenten worden gemeld aan de politie.
 3. Slachtoffers van agressie en geweld worden beschermd.

 

Hoe te handelen bij agressie en geweld?

Binnen het veld

 1. Bij incidenten met agressie en geweld binnen het veld wordt in beginsel slechts opgetreden door de scheidsrechter.
 2. Indien de agressie of het geweld niet met behulp van de spelregels afdoende kan worden gestopt, treedt de leider/coach van het team van VV Oudehaske waarbij het incident plaatsvindt de-escalerend op en assisteert desgewenst de scheidsrechter.
 3. Indien een speler van VV Oudehaske (mede) als agressor wordt beschouwd, neemt de leider/coach direct de nodige maatregelen door bijvoorbeeld de speler te wisselen.
 4. Indien een speler van VV Oudehaske slachtoffer is van agressie of geweld, neemt de leider/coach direct die maatregelen die nodig zijn om het slachtoffer te beschermen.
 5. Vraag om assistentie van het dienstdoend bestuurslid. Contactgegevens zijn op de website te vinden https://www.vvoudehaske.nl/236/contact/  Geef duidelijk de plaats van het incident aan.
 6. Schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal 2 personen.
 7. Bij voorkeur schakelt een aanwezig bestuurslid de politie in maar indien dit eerder nodig is, wordt er door andere betrokkenen actie ondernomen.
 8. Bel in noodgevallen 112 en bij niet-noodgevallen 0900-8844 conform de landelijke procedures. Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is toegebracht door bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en/of buik.
 9. Omschrijf goed aan de hulpdiensten wat er gaande is, geef aan of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.
 10. Informeer of een eventueel aanwezige EHBO’er, arts en/of verpleegkundige kan assisteren tot de hulpdienst gearriveerd is.
 11. De scheidsrechter bepaalt het verdere wedstrijdverloop.

 

Buiten het veld

 1. Bij incidenten van agressie en geweld wordt door opgetreden.
 2. In beginsel wordt degene van wie de agressie uitgaat hierop aangesproken en wordt hem/haar gemaand de agressie te stoppen. Dit handelen is gericht op de-escalatie.
 3. Is dit nog niet afdoende dan is het noodzakelijk om grenzen en consequenties aan te geven en duidelijk te maken dat er een keuze is tussen óf het zoeken naar een oplossing óf het ondernemen van vervolgstappen.
 4. Als deze stappen niet helpen dan is het noodzakelijk om alarm te slaan. Let op gevaar en neem hierbij géén onnodige risico’s. Als er sprake is van persoonlijke bedreiging en de eerdere stappen hebben niet geholpen, sla altijd alarm.
 5. Vraag om assistentie van het dienstdoend bestuurslid. Contactgegevens zijn op de website te vinden
 6. https://www.vvoudehaske.nl/236/contact/  Geef duidelijk de plaats van het incident aan.
 7. Schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal 2 personen.
 8. Bij voorkeur schakelt het dienstdoend bestuurslid de politie in maar indien dit eerder nodig is wordt er door andere betrokkenen actie ondernomen.
 9. Bel in noodgevallen 112 en bij niet-noodgevallen 0900-8844 conform de landelijke procedures. Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is toegebracht door bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en/of buik.
 10. Omschrijf goed aan de hulpdiensten wat er gaande is, geef aan of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.
 11. Informeer of een eventueel aanwezige EHBO’er, arts en/of verpleegkundige kan assisteren tot de hulpdienst gearriveerd is.

 

KNVB noodnummer

Indien er na fysiek en/of verbaal geweld bij het voetbal behoefte is aan spoedeisende ondersteuning, is er voor leden van de KNVB een speciaal noodnummer beschikbaar. Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800 - 22 99 555. Achter dit nummer staan zowel de politie als de KNVB klaar voor ondersteuning. Dit houdt in dat advies en een luisterend oor gegeven wordt, maar ook dat een aangifte, slachtofferhulp of de afdeling persvoorlichting snel kan worden geactiveerd.

 

Verdediging bij agressie & geweld

Het uitgangspunt is dat je nooit zelf geweld gebruikt. Als je persoonlijk wordt aangevallen, dan mag je wél jezelf verdedigen of bevrijden. De kracht die je daarbij gebruikt moet echter in verhouding staan tot wat je wordt aangedaan en je mag hiermee géén andere bedoeling hebben.

 

Afhandeling en nazorg

Direct na het incident moet de rust en veiligheid op het terrein van VV Oudehaske worden hersteld en het slachtoffer(s) en de betrokkenen moeten steun krijgen. Dit begint al op de plaats waar het incident heeft plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het veld, de kantine, of kleedkamer. De leider, trainer én het dienstdoend bestuurslid zien erop toe dat de steun gegeven wordt.
Taken hierbij kunnen zijn:

 1. Zorg dat er EHBO wordt verleend en er adequate aandacht is voor de medische situatie van het slachtoffer.
 2. Evalueer of verdere medische hulpverlening geïndiceerd is, zo nodig na overleg met arts, huisartsenpost en/of spoedeisende hulp.
 3. Breng het slachtoffer en eventuele andere betrokken(en) naar huis.
 4. Zorg dat alle betrokkenen hun verhaal kwijt kunnen.
 5. Desgewenst worden slachtoffers van agressie ondersteund bij hun strafrechtelijke aangifte.
 6. Organiseer eventuele overname van taken.
 7. Zorg voor steun en opvang van eventuele getuigen.
 8. Bij jeugdspelers worden de ouders geïnformeerd en ingeschakeld.
 9. Zorg voor de start van een juiste communicatie binnen de club, neem hiervoor contact op met het (jeugd)bestuur.
 10. Van ieder geweldsincident wordt schriftelijk melding gemaakt bij het (jeugd)bestuur. Deze melding kan gedaan worden via het wedstrijdsecretariaat.
 11. Ook “lichtere” incidenten kunnen veel impact hebben. Bied te allen tijde hulp aan voor de verwerking.
 12. De betrokken bestuurslid meldt het voorval dezelfde dag nog bij het bestuur of een van de leden (die op zijn beurt de andere leden informeert).
 13. Eventuele op het veld aanwezige bestuursleden, commissieleden (wel of niet in functie) dienen bij escalatie altijd assistentie te verlenen aan de betrokken en dienen zich ook als zodanig te presenteren.
 14. Escalaties altijd schriftelijk melden bij het bestuur, de leiders/trainers en de verantwoordelijke commissies van betrokken clubs.
 15. Het (jeugd)bestuur zorgt voor een goede nazorg en afhandeling van het voorval.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!