Vertrouwenscontactpersoon - https://vvoudehaske.nl

Vertrouwenscontactpersoon

VERTROUWENSCONTACTPERSOON


Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Ongewenst gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis en op het werk, en ook bij het voetballen. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur.

Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, op of rond het veld, is het handig te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp of gewoon voor een luisterend oor.

VV Oudehaske vindt dit belangrijk en daarom is er een vertrouwenscontactpersoon.


Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal en heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt. De vertrouwenscontactpersoon is er voor de voetballers, de ouders, de begeleiders, coaches en trainers en ook voor de toeschouwers, de vrijwilligers en het bestuur.


Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon luistert en begeleidt. In overleg wordt bekeken of en zo ja welke vervolgstappen moeten worden genomen. De vertrouwenscontactpersoon informeert jou, de klager, of de beschuldigde over de procedures en zoekt naar een bemiddelaar of verwijst naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon helpen bij het indienen van een formele klacht.

Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkomen van ongewenst gedrag.

Wat zijn de contactmogelijkheden bij VV Oudehaske?

Wanneer je (anoniem) melding wil maken van seksuele intimidatie

Vertrouwenscontactpersoon KNVB

vcp@knvb.nl / 06 57 11 45 63

 

Wanneer je melding wil maken van agressie, discriminatie of machtsmisbruik:

Meldpunt Klachten/Wanordelijkheden | KNVB

 

Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag

Centrum Veilige Sport

centrumveiligesport@nocnsf.nl / 0900 202 55 90

 

Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten:

Sporters helpen Sporters

info@destilteverbroken.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!