Kledingplan en protocol vv Oudehaske - https://vvoudehaske.nl

Kledingplan en protocol vv Oudehaske

Doelstelling
Voetbalvereniging Oudehaske heeft als doel om met terugwerkende kracht vanaf het seizoen 2023-2024, alle teams in een uniform wedstrijdtenue te laten spelen en leiders en trainers te voorzien van representatieve kleding conform de clublijn.
Met dit kledingplan wil Voetbalvereniging Oudehaske een eenduidige, kwalitatieve uitstraling realiseren die onze vereniging goed representeert.

Het tenue
Het tenue bestaat uit een oranje met zwart shirt, zwarte broek en oranje sokken.
Op het shirt staat onze hoofdsponsor Businessclub VV Oudehaske vermeld.
De oranje shirts zijn gesublimeerde shirts en worden voorzien van het Voetbalvereniging Oudehaske logo. Alleen voor in de A-categorie spelende teams worden de shirts voor voorzien van nummers (verplichting volgens KNVB-regelementen)
Op de zwarte broek staat het Voetbalvereniging Oudehaske logo.
De sokken zijn oranje.

De keuze voor het uitdragen van uniformiteit zorgt ervoor dat shirtsponsoring niet meer mogelijk is.
Door lid te worden van de Businessclub VV Oudehaske wordt u automatisch mede shirtsponsor van de vereniging (zonder eigen vermelding van de bedrijfsnaam)

Verder kan er zeker nog gesponsord worden op bijvoorbeeld training- en/of presentatiekleding en attributen. Door dit kledingplan wil Voetbalvereniging Oudehaske de kosten voor de leden beperken en continuïteit van de kwaliteit waarborgen. Het tenue wordt geen eigendom van de leden, maar ze krijgen deze in bruikleen. Via de webshop kan er met korting eigen sportkleding en/of accessoires gekocht worden.


Aanschaf kleding
Voetbalvereniging Oudehaske werkt samen met zowel de hoofdsponsor Businessclub VV Oudehaske alsook met een in een contract vastgelegde kledingleverancier. De praktische uitvoering ligt bij de kledingcommissie. Het tenue wordt uitgegeven door de kledingcommissie. De kledingcommissie communiceert met de inkoopvrijwilliger/commissie over de aan te schaffen materialen. De inkoopvrijwilliger/commissie adviseert het bestuur over, en bewaakt de begroting.

Webshop
Via onze website kom je in de Voetbalvereniging Oudehaske-webshop welke beheert wordt de kledingleverancier en Jako. De aan te schaffen artikelen worden door onze inkoop in samenspraak met de kledingleverancier vastgesteld. Op alles wat via onze webshop gekocht wordt, krijg je de door de vereniging bedongen korting. Kleding kun je thuis laten bezorgen of ophalen bij de kledingleverancier. Alle betalingen via de webshop geschieden via IDEAL.


Uitreiken en innemen kleding
De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de uitgave van een persoonlijk wedstrijdtenue, inclusief een wasvoorschrift. Daartoe ondertekent de ontvanger een ontvangstbevestiging in het bijzijn van de kledingcommissie. De tenues mogen enkel gedragen worden op wedstrijddagen. De tenues worden gewassen volgens bijgevoegd wasvoorschrift.

Vervanging of inleveren van kleding bij de kledingcommissie vindt plaats bij te kleine maatvoering, slijtage, schade, verlies of einde lidmaatschap. Verlies is voor eigen rekening, verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruiker.  Vervanging of inleveren kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar de kledingcommissie.

Het staat de kledingcommissie vrij om gedurende het seizoen één of meerdere momenten te organiseren waarbij een vrije inloop mogelijk is. Mocht dit georganiseerd worden, zal dit via de website en/of social mediakanalen van de vereniging gecommuniceerd worden.

Voor de teams wordt ook een teamtas verzorgt, afhankelijk van het team, inclusief intrap-ballen, bidons en waterzak. Deze wordt overhandigd aan de leider van het team die de verantwoording neemt voor hetgeen ontvangen gedurende het seizoen. Teamtas wordt aan het einde van het seizoen op een centraal moment weer ingeleverd bij de kledingcommissie.

Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding
Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen gekregen kleding op correcte wijze wordt gebruikt (zie ook reglement kledingplan). Bij schade of slijtage beoordeelt de kledingcommissie of de kleding gerepareerd of vervangen moet worden. Bij verwijtbare schade of bij verlies van kledingstukken worden de kosten in rekening gebracht bij de gebruiker.

Kledingcommissie
Het doel van de kledingcommissie is zorg dragen voor de praktische uitvoering van het kledingplan. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor:
  • Uitgifte en inname van wedstrijdtenues, presentatiekleding en overige kleding en/of materialen welke in bruikleen zijn van de vereniging
  • De uitgifte en inname van de teamtassen voor de teams
  • Het jaarlijks bepalen van de kwaliteit van de kleding
  • Het bewaken van het naleven van het kledingreglement
  • Voorraad beheer
  • Samen met Sponsorcommissie overleg met sponsoren die andere artikelen, buiten de wedstrijdtenues, willen sponsoren.

De kledingcommissie is het vaste aanspreekpunt binnen de vereniging en is te bereiken via kledingcommissie@vvoudehaske.nl


Kledingsponsoring
Met de invoering van het kledingplan is shirtsponsoring als individuele sponsor niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk d.m.v. lidmaatschap bij de Businessclub VV Oudehaske, mede shirtsponsor te worden van de vereniging (zonder eigen vermelding van de bedrijfsnaam)
Het sponsoren van trainingspakken, inloopshirts, training sets, tassen etc. is wel mogelijk. Dit kan gedaan worden in overleg met de sponsorcommissie. Het bedrijfslogo moet in EPS of AI formaat aangeleverd worden.

Bedrukking
Bedrukking van de sponsoring, nummering of andere vorm van bedrukking op kleding van de kledingleverancier geschiedt uitsluitend via de inkoopcommissie en door de kledingleverancier volgens uniforme kleur, grootte en lettertype.

Kleding Reglement Voetbalvereniging Oudehaske

1. Ieder spelend lid van Voetbalvereniging Oudehaske is automatisch deelnemer aan het kledingplan.
2. Dit kledingplan voorziet in wedstrijdkleding (tenue en keepersets) hierna te noemen de wedstrijdkleding. Iedere deelnemer aan het kledingplan is verplicht tot het dragen van het tenue, zoals is weergegeven in de clublijn van Voetbalvereniging Oudehaske.
Scheenbeschermers en voetbalschoenen vallen niet onder het kledingplan en moeten door de speler zelf aangeschaft worden.
3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de wedstrijd kleding.
4. De wedstrijdkleding is gekoppeld aan een bepaald lid, teamtas plus inhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de leider
5. De wedstrijdkleding, presentatiekleding, overige kleding, teamtassen, ballen, watertas en bidons blijven te allen tijde eigendom van Voetbalvereniging Oudehaske.
6. Het is deelnemers niet toegestaan de wedstrijd kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen en/of rugnummers. De shirts en/of broeken zijn voorzien van sponsoring en eventueel rugnummers volgens kledingplan.
7. Het is niet toegestaan de wedstrijdkleding uit te lenen aan derden.
8. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kledingcommissie niet toegestaan de wedstrijdkleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding.
9. De uitgifte van de wedstrijdkleding wordt door de kledingcommissie gedaan waarbij de gebruiker een bevestiging tekent voor het ontvangen van de wedstrijdkleding.
10. De wedstrijdkleding wordt door de gebruiker gewassen conform het uitgegeven wasvoorschrift
11. De kledingcommissie van Voetbalvereniging Oudehaske is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijdkleding en tijdige vervanging, mits zij tijdig is geïnformeerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de kledingcommissie.
12. Van de gebruiker wordt verwacht dat zij de wedstrijdkleding netjes behandelen. Slijtage van de wedstrijd kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijd kleding dient direct gemeld te worden aan de kledingcommissie. De wedstrijdkleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen.
13. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 12 genoemde, kunnen de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij de gebruiker.
14. Ruilen van de wedstrijdkleding dient via de kledingcommissie plaats te vinden.
15. Bij vervanging of inleveren van kleding bij de kledingcommissie dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de (wedstrijd)kleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd wordt.
16. Wanneer blijkt dat er (wedstrijd)kleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, Kan deze schade in rekening worden gebracht bij de gebruiker. Vervangingswaarde volgens de op dat moment geldende webshopprijzen.
17. Wil een lid of team naast het tenue nog andere kleding/accessoires bestellen, dan moeten deze aangeschaft worden via de kledingcommissie en met sponsorbedrukking via de sponsorcommissie. De aangeschafte artikelen in teamverband of sponsorverband dienen op dezelfde manier behandeld te worden als in bovenstaande regels, alleen is de vereniging niet verantwoordelijk voor vervanging of vermissing.
18. De aangeschafte accessoire artikelen in team of sponsorverband blijven eigendom van de vereniging, zodat deze opvolgende jaren nog in teamverband gebruikt kunnen worden.
19. Bedrukking van sponsoren, nummering ed. op accessoire artikelen en kleding, mag alleen gedaan worden via de kledingcommissie en de sponsorcommissie.
20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur in overleg met de kledingcommissie.

Wasvoorschriften en onderhoud
Wassen wedstrijdtenue Voetbalvereniging Oudehaske
Om onze clubkleding goed te houden is er enige zorgvuldigheid vereist. Daarom heeft Voetbalvereniging Oudehaske wasvoorschriften opgesteld.

1. Wedstrijdkleding, presentatiekleding en overige moeten altijd apart gewassen van overige kleding.
2.  Was de shirts en broekjes altijd binnenstebuiten.
3.  De kleding dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden gewassen.
4.  De kleding niet warmer dan 30 graden wassen. Als het erg vies is, kan het noodzakelijk zijn de kleding te weken in een emmer met wasmiddel.
5.  Gebruik geen wasverzachter.
6.  Stop de kleding niet in de droger. Graag de kleding uithangen om te drogen en niet uitwringen.
7.  Het is niet nodig en slecht voor de kleren om ze te strijken. Hang de kleding meteen na het wassen op, zodat je geen last hebt van kreukels.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!