Jeugdplan

Visie
Dit jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van een jeugdplan betekent niet dat  we er zijn. We zullen  er met een  positieve instelling mee moeten werken en het zal van jaar tot jaar  bijgesteld moeten  worden. De jeugdcommissie staat open voor op- en/of  aanmerkingen  en zal deze bij het jaarlijks actualiseren van het plan zo nodig mee nemen.   

Het vormgeven van jeugdbeleid met als uitgangspunt dat kwaliteit, prestatie, plezier en  niveauverbetering  onlosmakelijk verbonden  zijn met het  bezitten en instandhouden van een gezonde  jeugdafdeling bij onze vereniging. Daarmee wordt onderkend dat  een evenwichtig jeugdbeleid de  basis vormt voor de continuering vanonze vereniging, waarin prestatie, spelvreugde, plezier en eigenwaarde plaats moeten hebben. 

Doelstelling jeugdvoetbal
De algemene doelstelling ten aanzien van het jeugdvoetbal is gebaseerd op de volgende  uitgangspunten: 

  • Het met plezier beoefenen van de voetbalsport door alle jeugdleden, ieder naar zijn/haar  eigen mogelijkheden en elk op zijn/haar eigen niveau;  
  • Het realiseren van voorwaarden waardoor jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen in  een veilige omgeving;  
  • Het binden van leden, eerst als jeugdspeler daarna ook op senioren leeftijd, als voetballer  maar ook als (jeugd)kader en/of (jeugd)scheidsrechter.   

Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn; ook verliezen maakt deel uit van de voetbalsport. 

Opzet jeugdplan
De opzet van dit jeugdplan is zo, dat de beleidsdoelstelling met uitwerking en de praktische invulling  van taken en activiteiten  van commissies,  trainers en begeleiders aan de orde komen. Daarnaast wordt nadrukkelijk aangegeven welke algemene gedragsregels v.v. Oudehaske hanteert  voor het eigen kader, de spelers en de ouders. 

Downloads
Door op de volgende link te klikken, komt u bij het jeugdplan die door de jeugdcommissie is opgesteld voor de periode van 2012-2017: Jeugdplan

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!