Home
JO9-2G op de foto!

Kledingsponsor-/ materiaal beleid VV Oudehaske

VV Oudehaske streeft standaardisatie en uniformiteit na in de presentatie. Veel teams van VV Oudehaske verkeren inmiddels in de gelukkige omstandigheid, dat ze door een bedrijf worden gesponsord. Dit betekent, dat deze sponsor voor het tonen van de naam op de shirts en/of trainingspakken en tassen, de kleding voor het team aanschaft en verder ter beschikking stelt aan de vereniging. Iedereen is daar gelukkig mee; de spelers hoeven geen nieuwe kleding te kopen en de sponsor betaalt voor het maken van reclame. Als de teamsponsor niet volledig overtuigd is van de publiciteitswaarde van deze reclame, dan is er toch altijd de voldoening, dat ´zijn of haar´ spelers er mee geholpen zijn.

Op dit moment is het nog zo dat er veel verschillende tenues binnen de club zijn. Ook al zijn deze gelukkig allemaal in het oranje/ zwart, echt uniform is het nog niet. Hier willen wij als PR naar de toekomst toe wel naar streven. Bovendien willen we onduidelijkheid met betrekking tot de aanschaf van teamkleding, materialen en het sponsorbeleid voorkomen. Daarom hieronder een korte uiteenzetting, we willen jullie vanaf nu vragen deze ten alle tijden op te volgen.

De standaardisatie betreft hier zowel het gesponsorde tenue waarin wedstrijden worden afgewerkt als de gesponsorde tenues waarin wordt aangetreden en warmgelopen (dus trainingspakken, jacks, inloopshirts, tassen, etc.). 

Binnen VV Oudehaske worden de standaards bepaald door het Bestuur.

Teamsponsoring

 • Werving voor tenue sponsoring gebeurt bij voorkeur vanuit het team zelf (zeker wanneer je ziet dat het tenue aan vervanging toe is, probeer dan potentiele sponsors te benaderen).
 • Wanneer er contact is gelegd met/ een potentiele teamsponsor of wanneer een potentiele sponsor zich meldt. Dient deze (voordat men zelf iets gaat regelen) ten alle tijde in contact te worden gebracht met de kleding coördinator/ PR.
 • De PR commissie verzorgt de offerte voor een potentiele teamsponsor.
 • De PR coördineert het contact tussen potentiele sponsor en leverancier.
 • De door het bestuur aangestelde kledingcoördinator(en) is de enige (i.s.m bestuur, PR, senioren- en/ of jeugdcommissie) die de bestelling van kleding coördineert en beslist wat er eventueel moet worden vervangen.
 • De club wordt eigenaar van de sponsorkleding en houdt het recht voor zich wat er met de kleding gebeurt c.q. welk team de kleding meekrijgt.
 • Ieder lid en ieder team wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan. De kosten van vermiste, kapotte of onzorgvuldig in bruikleen verstrekte kleding, kunnen aan de gebruiker in rekening worden gebracht.
 • Het bestuur houdt zich ten alle tijden het recht voor om sponsorkleding die niet via de kleding coördinator is geregeld te verbieden.

In name/ uitgave sponsor tenues

 • Aan het eind van het seizoen wordt er vanuit de kleding coördinator een moment (week na de laatste wedstrijden) en een plaats (materiaal ruimte VV Oudehaske) aangegeven, voor inname van de sponsorkleding.
 • Aan het begin van het voetbalseizoen wordt er vanuit de kleding coördinator een moment (twee weken voor het begin van de eerste wedstrijden) en een plaats (materiaal ruimte VV Oudehaske) aangegeven, waar de sponsorkleding door de leider van de teams kan worden opgehaald.
 • Kleding coördinator is i.s.m. jeugd-, seniorcommissie en bestuur leidend in wie welke tenues mee krijgen voor het nieuwe voetbal seizoen.

Materialen

Materialen teams

 • Voor vervanging van kapotte sokken, shirts en/of broekjes (dit geldt alleen voor individuele gevallen) kan men in contact treden met de materiaal coördinator. De materiaal coördinator probeert dit vanuit de (oude) voorraad op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kan de materiaal coördinator dit bespreken met de inkoop coördinator voor materialen. De inkoop coördinator is binnen de club de enige die de bevoegdheid heeft om materialen in te kopen.
 • Mocht het binnen een seniorenteam voorkomen dat er voor het volledige team nieuwe sokken nodig zijn. Dan zal als eerste de sponsor benaderd moeten worden (in samenspraak met de materiaal/ kleding coördinator), daarna is het eventueel mogelijk om een beroep te doen op de materiaal coördinator om te bekijken of de voorraad een oplossing biedt. Wanneer het probleem niet kan worden opgelost vanuit de eventuele voorraad, dan zal er een beroep op het team worden gedaan. De spelers in het team zal worden gevraagd om elk een bijdrage te doen zodat de leiders met dit geld via de inkoop coördinator nieuwe sokken kunnen laten bestellen.
 • Mocht het binnen een jeugdteam voorkomen dat er voor het volledige team nieuwe sokken nodig zijn. Dan zal als eerste de sponsor benaderd moeten worden (in samenspraak met de materiaal/ kleding coördinator), daarna is het eventueel mogelijk om een beroep te doen op de materiaal coördinator om te bekijken of de voorraad een oplossing biedt. Wanneer het probleem niet kan worden opgelost vanuit de eventuele voorraad, dan zullen de (ouders van de) spelers zelf voor nieuwe sokken moeten zorgen.
 • Voor voetballen en/ of waterzakken welke gebruikt worden bij wedstrijden kan men in contact treden met de materiaal coördinator hij treedt wanneer nodig in contact met de inkoop coördinator.

Materialen overige

 • Het inkopen van keepershandschoenen (bij de start van het seizoen) wordt gecoördineerd door het bestuur. Vervolgens heeft de inkoop coördinator als enige de bevoegdheid om deze in te kopen.
 • Trainings materialen kunnen als enige besteld worden door de inkoop coördinator, denk daarbij aan; voetballen, pionnen en hesjes. Deze materialen zijn alleen bestemd voor trainingen en dus niet voor het mee nemen naar wedstrijden!

Doelstelling

'VV Oudehaske wil met haar kleding/materiaal beleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging naar de toekomst toe met een uniforme outfit rondloopt. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele uitstraling. Naast een duidelijk te hanteren beleid, zal het voor een ieder duidelijk zijn wie als eerste aanspreekpunt moet worden gebruikt als het gaat om de aanschaf van voetbal gerelateerde materialen en/ of (potentiele) teamsponsoring'

Hiermee willen we bewerkstelligen dat we naast een duidelijk beleid en een uniforme uitstraling, naar de toekomst toe een duurzame relatie kunnen aangaan met een vaste leverancier. Zodat we daar als club in zijn geheel van kunnen profiteren. Daarom graag jullie begrip en medewering in het hier voor genoemde beleid.

Indien u vragen heeft over dit beleid, is het bestuur gaarne bereid, deze vragen te beantwoorden. Ook kunt u zich hiervoor wenden tot de kleding-, materiaal- en/ of de inkoop coördinator.

 • Inkoop coördinator; Koos de Wilde
 • Materiaal coördinator; Klaas de Ruiter
 • Kleding coördinator; Pieter Tolsma

Laatst aangepast (dinsdag, 08 januari 2013 11:38)

 

Plaats reactie

Geachte bezoeker, met de mogelijkheid om op dit artikel uw reactie te geven stellen wij de regel dat u dit doet met respect naar de auteur en naar de lezers. De beheerder behoudt het recht om zonder toestemming of toelichting uw reactie te verwijderen. Door het plaatsen van uw reactie gaat u akkoord met deze regel.

Beveiligingscode
Vernieuwen