Home
JO9-2G op de foto!

Contributie

De jaarlijkse contributies 2016-2017 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op:

Categorie

Geboortejaar

Spelend

45+ en Trainend

F mini

2010-2011

€                 72,00

€                 36,00

F

2008-2009

€               125,00

€               62,50

E

2006-2007

€               125,00

€               62,50

D

2004-2005

€               137,00

€               68,50

C

2002-2003

€               137,00

€               68,50

B

2000-2001

€               137,00

€               68,50

A

1998-1999

€               164,00

€               82,00

Sen.

voor 1-1-1998

€               203,00

€               101,50

Niet spelend

 

€                 46,00

 nvt

 

Peildatum geboortejaar is 01-01-2016. Dit wil zeggen dat de geboortedatum bepalend is voor de contributie en niet de teamindeling.

De club incasseert 2x per seizoensjaar de helft van de jaarlijkse contributie, namelijk eind sept - begin okt voor de maanden augustus tm januari en in februari voor de resterende maanden februari tm juli. Voor spelende leden die later in het seizoen lid zijn geworden, wordt bij de eerst volgende halfjaar-incasso, naast de verschuldigde halfjaar contributie, ook naar rato contributie geïnd van de afgelopen maanden. Ben je bv in oktober lid geworden, dan wordt in februari 4 maanden voor het eerste halfjaar geïncasseerd plus de halfjaar contributie voor februari tm juli.

Het bestuur,

 
rek.nr vv Oudehaske:
rabobank IBAN : NL96RABO0305046934
BIC: RABONL2U