Home
JO9-2G op de foto!

De verbouwing

Onze club zit in de lift en is de afgelopen jaren doorgegroeid naar een ledental van 265. Ook de komende jaren verwachten wij dit vast te kunnen houden en dat er een gestage groei zal zijn.

Wij hebben inmiddels een prachtige accommodatie maar is door de ledengroei (en dan ook met name door de toename van aantal vrouwelijke leden) aan de krappe kant geworden, met name op het gebied van kleedgebouwen. Dit willen wij als bestuur graag aanpakken en in de Algemene ledenvergadering (ALV) van 30 september jl. hebben wij onze plannen hiervoor gepresenteerd.

Na het tonen van de bouw- en financieringsopties 1 t/m 3 en zelfwerkzaamheden m.b.t. de nieuwbouw, heeft de ALV besloten door te gaan met de plannen en het bestuur de opdracht gegeven scenario optie 2 (of misschien zelfs het scenario optie 3) financieel verder uit te werken.

Inmiddels is er een bouwcommissie ingesteld die de opdracht verder gaat uitwerken. Op de site is links een menu toegevoegd 'Verbouwing' waarin alle ontwikkelingen met betrekking tot de verbouwing zijn te vinden.

Echter zonder zelfwerkzaamheden is het plan niet realiseerbaar. Daarom wordt langs aan de hand van een vragenlijst  een beroep op u als lid of ouders van jeugdleden gedaan, om bij u zelf eens na te gaan waar uw mogelijkheden liggen om bij te dragen en samen te bouwen aan een nog betere accommodatie. Wij vragen u daarom nadrukkelijk deze vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is online in te vullen, maar ook te downloaden.

 

Reacties 

 
#1 hans 30-03-2012 22:47
Fusie met DWP, wat denken jullie daarvan?
Nah!!!! Ech nie.
Citeer
 
 
#2 hans 30-03-2012 22:49
blab blab blab
Citeer